Ashley Lin.jpg

 

blacktang 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

見達法師    

遇到師父生日。祝賀師父,無量光無量壽。

blacktang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

玅華師兄    

這是幫玅華師兄,所繪製的。

blacktang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

最近運用iPhone 的軟體  畫了兩章~

一個是自己 一個是同事

blacktang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

POPO中秋1.gif

 

blacktang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

NO.1

狗狗一直是人類最忠心的朋友...

blacktang 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

logo.jpg

blacktang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()